Stipac.nl

Organisatie

STIPAC is een initiatief van DOCCO IT & Verandermanagement en Onderzoeksbureau GBNED

Zowel DOCCO als GBNED houden zich al jaren bezig met ondersteunen van de accountancy- en accountingsector als het gaat om interoperabiliteit van gegevens.

DOCCO heeft het Power platform voor accountants opgezet rondom het Power Platform van Microsoft. Om kantoren te ondersteunen met voorbeelden, modellen, connectoren en trainingen om razendsnel aan de slag te gaan met data-analyse en (robotic) proces automation op basis van Power BI, Power Automate en Power Apps. Standaardisatie in de gegevensuitwisseling is hiervoor essentieel.

GBNED is initiatiefnemer van Boekhoudplaza.nl om gebruikers wegwijs te maken in RGS, met uitgewerkte voorbeelden hoe RGS te gebruiken bij onder andere financial leasing, margegoederen, vaste activa, btw en lonen- en salarissen. Ook is GBNED initiatiefnemer van de RGS brugstaat om grootboeksaldi op basis van RGS uit te wisselen met fiscale aangiftesoftware IB en VPB. De RGS Brugstaat is inmiddels ondergebracht bij STIPAC.

DOCCO en GBNED hebben de handen ineen geslagen met het initiatief “STIPAC” (Standaardisatie- en interoperabiliteitsplatform accountancy) om de accountancy- en accountingsector te ondersteunen als het gaat om standaardisatie en ketendigitalisering.
Het gaat dan onder andere om het beheer en verdere ontwikkeling van gegevensstandaarden in de accountancy- en accountingsector. Ook is STIPAC bedoeld als linking-pin om deze sectoren te ondersteunen bij het afstemmen met andere organisaties, zoals de overheid, als het gaat om standaardisatie en interoperabiliteit.

Netwerk

Mede in relatie tot internationale- en nationale afsprakenstelsels wil STIPAC in Nederland graag contacten onderhouden met organisaties als:

  • Auditfileplatform;
  • Belastingdienst;
  • Betaalvereniging Nederland;
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
  • Digital trust center;
  • Forum Standaardisatie;
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK);
  • Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF).
  • Nederlandse Peppol autoriteit (NPa);
  • Standard Business Reporting (SBR); waaronder RGS.