Stipac.nl

Wiki RGS vaste activastaat

Wiki RGS vaste activastaat > Introductie en beheer

Gegevenselementen

Gegevenselementen
Via onderstaande tabel brengen we in beeld welke gegevenselementen aanwezig zijn in een vaste activa administratie versus de gegevenselementen die uitgevraagd worden:

(onderhanden) 

Actuele voorstel
Het meest actuele voorstel met een uitgebreide specificatie van elementen en tevens inbreng van derden is hier op te vragen. 

Toelichting tabel:
BE = bedrijfseconomisch.

Vaste activa element Winstaangifte Jaarrekening Kredietaanvraag Toelichting
Naam activum Ja Ja Ja  
Aanschafwaarde Ja Ja Ja  
Aanschafdatum  Ja Ja Ja Om te bepalen of actief aangeschaft in het lopend boekjaar.
Datum in gebruikname  Ja  Ja - Als afwijkend van aanschafdatum. Dan start vanaf deze datum de afschrijving.
Fiscaal methode afschrijving Ja Ja, als gekozen voor fiscaal bij micro en klein. Ja, als alleen fiscaal aanwezig.  
Fiscaal Restwaarde  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Boekwaarde begin boekjaar  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Afschrijving lopend boekjaar  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Afschrijving cumulatief  Ja  Idem  Idem   
Fiscaal Boekwaarde eind boekjaar  Ja  Idem  Idem   
Datum buiten gebruik stelling  Ja  Ja Ja  
Opbrengst na buiten gebruik stellen        
WOZ-waarde Ja  - Ja  Verplicht bij registergoederen  
Vaststellingsdatum WOZ-waarde Ja  Ja  Verplicht bij registergoederen  
Eigen gebruik of belegging ingeval pand Ja - FIscaal van belang voor bepalen van de bodemwaarde
BE methode afschrijving  - Ja Ja   
BE Restwaarde   - Ja  Ja   
BE Boekwaarde begin boekjaar   - Ja  Ja  
BE Afschrijving lopend boekjaar   - Ja  Ja  
BE Afschrijving cumulatief   - Ja Ja   
BE Boekwaarde eind boekjaar   - Ja  Ja   
RGS code actief  Ja  Ja  Ja  
RGS code afschrijving (balans)  Ja  Ja Ja  
RGS code afschrijving (W&V)  Ja  Ja Ja  
Datum+tijd vastgelegd  Ja  Ja Ja  

Overige (eenmalige) gegevenselementen (conform de RGS brugstaat):

 1. Datum-/tijdstempel
 2. Versie RGS VAS (vaste activa administratie)
 3. Boekjaar
 4. Boekjaar datum aanvang; als sprake is van lang- of kort boekjaar.
 5. Boekjaar datum einde; idem als hiervoor.
 6. RSIN *)
 7. KVK-nummer *)
 8. Omzetbelastingnummer *)
 9. Naam onderneming
 10. Aanleverend softwarepakket
 11. Emailadres aanleverende organisatie
 12. RGS versie

*) RSIN, KVK-nummer, Omzetbelastingnummer: aanleveren wat bekend, maar minimaal 1 van de drie nummers.