Stipac.nl

Nieuws

Versie 1.0 van de RGS vaste activastaat is opgeleverd (23-05-2022)
Na navolging op de RGS brugstaat is er nu de RGS vaste activastaat. Deze laatste is een standaard om te komen tot meer automatische gegevensuitwisseling vanuit de boekhouding. Ditmaal in relatie tot vaste activagegevens die benodigd zijn voor rapportages. Als louter grootboeksaldi uitgewisseld worden missen we een specificatie per actief en sowieso informatie over bijvoorbeeld restwaarde of WOZ-waarde van een actief.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort Nieuws.