Stipac.nl

Workshop RGS MKB

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een standaard (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. RGS MKB is speciaal gericht op het eenvoudig toegankelijk maken van het Referentie Grootboekschema voor het MKB, te weten: zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. 

Aanvullend zijn standaarden ontwikkeld zoals de RGS brugstaat, RGS kengetallen en RGS rapportages. Stuk voor stuk ontwikkelingen om het handmatig overnemen van gegevens door gebruikers zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van RGS te ondersteunen.

Opzet workshop

Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor voor met name clïentenadministraties is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het Referentie Grootboekschema (RGS) zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. 

Doelgroep
Medewerkers van administratie- en accountantskantoren die ervaring hebben met het voeren van cliëntadministraties, al dan niet in samenwerking met ondernemers.

Niveau
Geen of beperkte ervaring met RGS, zoals het opnemen van RGS binnen het bestaande grootboekschema.

Duur workshop
Effectief 4 uur.
2 mogelijke tijdslots, te weten:

 1. Van 09:00 tot 14:00 uur. 
 2. Van 15.30 tot 20:30 uur.
Inhoud workshop

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Doelstelling van RGS en de stip op de horizon.
    
 2. De opbouw van RGS; 
  - Referentiecode.
  - Niveau 1 t/m 5.
  - Omslagcode.
  - Sortering.
  - Indicatie D/C.
  Specifiek voor RGS MKB: 
  - Decimaal rekeningnummer.
  - Branchecode.
  - Indicatie passief/vervallen.
  - Filters zzp, eenmanszaak/vof, bv en stichting/vereniging.
   
 3. RGS Audittrail;
  - RGS mutaties;
  - Voorstel nieuwe RGS codes;
  - Voorstel mutaties RGS codes;
    
 4. RGS in de boekhouding;
  - Het eigen rekeningschema en RGS. 
  - RGS Ready. Toelichting normenkader voor boekhoudsoftware.
  - Demo RGS in de boekhouding. Op basis van boekhoudsoftware die werkt op basis van RGS.
  - RGS MKB implementatie.  
    
 5. RGS uitvoer;

  Formaten:
  - XML Auditfiles.
  - RGS Brugstaat.

  Kengetallen:
  - Liquiditeit.
  - Solvabiliteit.
  - Rentabiliteit.
  - Duurzaamheid.

  Rapportages:
  - Winstaangifte (IB en VPB).
  - Jaarrekening micro en klein.
  - Productie jaarstatistiek CBS.
  - Overige rapportages en BI.
    
 6. RGS inhoudelijk;
  - Boekingsscenario's o.b.v. RGS. Naar keuze te behandelen.
  - In te brengen casussen door deelnemers.
   
 7. Thema's en onderhanden;

  RGS journaal;
  - Loonjournaalpost als eerste aanzet.

  Boekingsdimensies;
  - Vennoten (bij vof).
  - Werkkosten.
  - Kostprijs- en omzet productgroepen.
  - BTW-codes per land (denk aan afstandsverkopen binnen de EU).
  - Vervoermiddel op basis van kenteken.
  - Duurzaamheidsregistratie,
Kosten deelname

Het deelnametarief bedraagt 250 euro per persoon excl. BTW, inclusief koffie/thee en een broodjesmaaltijd.
(Bij 2 of meer deelnemers van dezelfde organisatie 25% korting).

Maximaal 16 deelnemers per workshop.

Aanmelden workshop, eerstvolgende data en locatie
 • Op aanvraag

In house
Deze workshop wordt ook verzorgd op basis van het in house model.
Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met info@stipac.nl of (+31)06 10069402.
  

RGS MKB Workshop