Stipac.nl

Wiki Open Data en Administratie (ODA)

RGS brugstaat | RGS rapportage | RGS journaal | RGS vaste activastaat | Open Data en Administratie (ODA)

Onder de noemer “Open Data en Administratie” (ODA) is de eerste ontwikkeling gaande van gegevens standaarden van financiële data die gebruikt kunnen worden in combinatie met OpenAPI en bijvoorbeeld BI. 

Introductie
Voorstel ODA