Stipac.nl

Wiki RGS rapportage

Het RGS Rapportage koppelvlak is een standaard formaat om RGS te koppelen aan standaard rapportages. Denk aan:

1. Productie Jaarstatistiek (PJS) voor het CBS;
2. Winstaangifte IB voor de Belastingdienst;
3. Kasstroomoverzichten;
4. Rapportages die aanwezig zijn in SBR, zoals de jaarrekening voor de KVK.