Stipac.nl

Nieuws

Wijzigingsverzoek extra controles aanleveren RGS brugstaat vanuit de boekhouding

Plaatsingsdatum 25-04-2021
Berichtdatum 24 april 2021

Op dit moment zijn de volgende controles opgenomen In het document Complete uitwerking "Van boekhoudpakket tot winstaangifte VPB en IB", uit te voeren door boekhoudsoftware voor het aanleveren van een RGS brugstaat aan uitvragende partijen:

 1. Aanwezigheid RSIN en/of KVK-nummer en/of Omzetbelastingnummer;
 2. Alle grootboekrekeningen moeten een RGS-code hebben;
 3. Debet en credit moet in evenwicht zijn;
 4. Vraagposten moeten op nul lopen;
 5. Als sprake is van een omslagcode moet hier rekening mee gehouden worden, zodat de fiscale aangifte de cijfers binnen krijgt op de juiste rekening.

Vanuit de Belastingdienst is verzocht bovenstaande uit te breiden met de volgende controles, uit te voeren door boekhoudsoftware voor het aanleveren van een RGS brugstaat:

 1. Een debetsaldo moet als een positief getal en een creditsaldo moet als een negatief getal worden weergegeven.
 2. Er mogen alleen codes worden meegestuurd op het laagste beschikbare niveau (dus niveau 4 of 5 indien van toepassing).
 3. Bedragen moeten worden meegegeven met twee cijfers achter de komma. Dus NIET afgerond. Het gaat er voor de aangiftemodule om dat het grootboek zoals aangeleverd tot op de komma klopt.
 4. Records die niet van toepassing zijn (dus de betreffende grootboekrekening heeft geen mutatie over de periode gekend) mogen niet worden opgenomen, of alleen met ongevulde tags OpeningBalance, ClosingBalance en ProfitLostLastYear worden opgenomen. 
 5. OpeningBalance en/of ProfitLostLastYear mogen alleen worden ingevuld in een record waar deze van toepassing zijn en moeten anders leeg worden gelaten. Dan mag dus alleen ClosingBalance ingevuld worden met een saldo.
 6. De RGS codes moeten worden opgemaakt conform de RGS specificatie (te weten UpperCamelCase), dus met een hoofdletter als eerste teken van een niveau (bijvoorbeeld BMvaMeiCae).
 7. Het resultaat van het lopend boekjaar mag niet verwerkt zijn in het eigen vermogen einde boekjaar.

Uitwerking en reageren
Zie complete uitwerking in Word formaat
Met de mogelijkheid te reageren tot uiterlijk 21 mei 2021.
Reageren kan via info@stipac.nl 

Betrokkenen hebben inmiddels gereageerd en deze reacties zijn teruggekoppeld aan onder andere de Belastingdiensr.
Wordt na de zomer van 2021 kortgesloten met betrokkenen.

XSD hersteld
Daarnaast bleek de opgeleverde XSD een fout te bevatten. 
Die is hersteld en opgeleverd en heeft geen impact op de RGS brugstaat zelf, waarvan de specificaties ongewijzigd zijn gebleven. Zie ook documentatie RGS brugstaat.

Bronvermelding STIPAC
Internet URL STIPAC

Terug