Stipac.nl

Nieuws

STIPAC zet ook in op ondersteuning van regelgeving in administratieve software

Plaatsingsdatum 02-11-2021
Berichtdatum November 2021

Administratieve software is gebonden aan regelgeving. Zoals de Europese regeling voor BTW afstandsverkopen (sinds 1 juli 2021). Of regelgeving vanuit de Belastingdienst of richtlijnen vanuit de RJ. Bijvoorbeeld de verwerking van kosten van groot onderhoud van Materiële vaste activa sinds 2019. Of wat te denken van de Werkkosten-regeling die inmiddels alweer de nodige jaren bestaat. Al deze zaken hebben in meer of mindere mate invloed op administratieve software.

Het gaat veelal niet om regelgeving waarmee softwareleveranciers zich kunnen onderscheiden in de markt, maar wel om een goede implementatie van dergelijke regelgeving in de software. In het ene geval een zeer kleine aanpassing, zoals bijvoorbeeld de wijziging van een BTW-tarief. Maar in het andere geval best een omvangrijke wijziging, zoals het opnemen van de EU-regeling voor BTW-afstandsverkopen. Dat laatste heeft behoorlijke impact op webwinkel- en verkoopsoftware, maar zeker ook op administratieve software in de zin van boekhoudsoftware.

STIPAC wil softwareleveranciers ondersteunen om aangekondigde wijzigingen in regelgeving kenbaar te kunnen maken en onderling daarover kennis uit te wisselen. Zo kunnen leveranciers van elkaar leren.
  

Bronvermelding STIPAC
Internet URL http://www.stipac.nl