Stipac.nl

Nieuws

STIPAC organiseerde haar eerste seminar: boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen

Plaatsingsdatum 31-03-2022
Berichtdatum 31 maart 2022

Op woensdag 30 maart 2022 organiseerde STIPAC haar eerste seminar "Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen". Naar het gelijknamige rapport van Onderzoeksbureau GBNED dat op dezefde dag uitkwam en mondeling is toegeicht tijdens het event

Deze dag stond in het teken van Open banking, E-factureren, Online betalingen, RGS, XML Auditfiles en Automatische winstaangifte. Hoever is de markt met PSD2 en andere standaarden? Naast voorlichting konden gebruikers en softwareleveranciers ook samen brainstormen tijdens dit seminar.

Met op het programma onder meer:

Toelichting schema en rapport "Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen"
Waarbij genoemde standaarden de revu passeren. Met speciaal aandacht voor:
- RGS: voor interne- en externe rapportages, met RGS MKB, de RGS brugstaat en het (nieuwe) RGS journaal;
- Online betalingen en de rol van Betaalplatformen; 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED. 
Naar opvragen gratis rapport Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen.

De overgang van huidige boekhoudkoppelingen naar PSD2
Huidige boekhoudkoppelingen met banken worden, mede in relatie tot PSD2, opgevolgd door nieuwe koppelingen. Zo liet de Rabobank recent aan al haar klanten weten dat de boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking stopt per 1 juli 2022. En schrijft daarbij "Je boekhoudpakketleverancier, relatiebeheerder of accountant neem vóór 1 juli 2022 contact met je op om de alternatieven te bespreken". 
Maar ken je de alternatieven wel als je klant daar naar vraagt?

Naast de banken zelf zijn er inmiddels de nieuwe Account Information Service Providers AISP) en Payment Initiation Service Providers (PISP), te samen aangeduid als Payment Service Providers, die de schakel kunnen vormen tussen banken en boekhoudsoftware. Een AISP kan deze dienst over meerdere banken, meerdere bankrekeningen, aanbieden en zodoende een totaal overzicht van transacties aanbieden. Voor saldo informatie (betaalrekeningen) hoef je hiervoor niet meer naar een applicatie van meerdere banken te gaan. Kortom: welke mogelijkheden zijn er allemaal en wat is de impact voor jouw boekhoudsoftware. 
Een Early adopter komt aan het woord en een aanbieder van AISP en PISP diensten. 
Door: Hessel Kuik, Bizcuit;
          Frans van der Lugt, Rabobank;
          Peter Potters, Informer.
      

Een nieuwe generatie XML Auditfile Financieel (XAF) 
De huidige XML Auditfile (3.2) dateert alweer van een flink aantal jaren geleden. Naast een upgrade van de huidige XAF wordt nagedacht over de toekomst van de XAF, mede in relatie tot internationale standaarden. Zo heeft de OECD (Organisation for economic co-operation and development) de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld. En is internationaal de ISO ADCS (Audit Data Collection Standard) in ontwikkeling met als focus het perspectief van financial auditing. Wat betreft de XAF zelf moet gedacht worden aan uitbreiding met subadministraties, zoals vaste activa en een relatie naar originele boekingsdocumenten die steeds meer digitaal beschikbaar zijn. 
Door: Martin de Bie van 216, voorzitter werkgroep XAF. 

Automatische (winst)aangifte IB voor ondernemers aan de Belastingdienst vanuit boekhoudsoftware
Een van de doelen van de Belastingdienst is om het voor ondernemers makkelijker te maken om in één keer een juiste aangifte te doen. Gericht op de ZZP'er is het inmiddels, via de eerste boekhoudsoftware, mogelijk om vanuit de boekhouding, op basis van RGS, automatisch tot een voor ingevulde (winst)aangifte inkomenstenbelasting aan de Belastingdienst te komen. 
Door: Jeroen van Hulten en Dave Veen, Belastingdienst.

Elektronisch factureren en -factuurverwerking
Steeds meer organisaties (overheid en bedrijfsleven) gaan over op elektronisch factureren. UBL is daarbij de meest gebruikte standaard met Peppol als netwerk. Tijdens deze sessie wordt nadere invulling gegeven aan het begrip "e-factuur" met onderwerpen als: wat is Peppol, hoe werkt On-boarding en Peppol first en wat is het belang van e-retour. Met natuurlijk de relatie naar boekhoudsoftware.
Door: Marcel van Wensem, eVerbinding. 

Presetaties van sprekers zijn beschikbaar via de website Softwarepakketten.nl
  

Bronvermelding STIPAC