Stipac.nl

STIPAC Mini-scan gegevensuitwisseling

Waar loopt u in de praktijk tegenaan als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat kan STIPAC nog meer voor u betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit?

Door het beantwoorden van onderstaande vragen proberen wij een goed beeld te krijgen wat naast lopende initiatieven, zoals de RGS brugstaat, het RGS journaal en de uitwisseling van de materiële vaste activa (MVA) richting de winstaangifte IB en VPB.

Mini-scan

Handmatig overnemen van gegevens in de vastleggings- en rapportageketen (graag aanvinken wat wat toepassing is).


Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en niet aan derden verstrekt. Zo nodig nemen wij contact met u op voor een nadere toelichting.