Stipac.nl

STIPAC voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community. 

Wat krijg je ervoor 

 • Een community waarin belanghebbenden samen worden gebracht.
 • Tweemaal per jaar een online bijeenkomst over actuele thema’s die op dat moment spelen; Voor deelname door max. 2 personen van jullie organisatie.
 • Deelnemen aan werkgroep(en) op uitnodiging;
 • Deelnemen aan overleg met externe partijen op uitnodiging;
 • Een stem in het overleg met andere organisaties, zoals hiervoor genoemd;
 • Direct kunnen participeren in door STIPAC te ontwikkelen standaarden;
 • Suggesties kunnen aandragen aan STIPAC op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit.
 • Wijzigingen in regelgeving aankaarten en daarover in overleg gaan met andere STIPAC deelnemers, al dan niet via eerder de genoemde werkgroepen.
 • Ontvangen van updates rondom de standaarden (PUSH).
 • Als eerste de mogelijkheid om deel te nemen aan Proof of Concepts.
 • Jullie logo met link naar uw website op de ledenpagina van STIPAC.
 • Mogen vermelden logo/beeldmerk ‘lid van STIPAC’ waarmee jullie zichzelf profileren voorstander te zijn van open standaarden.

Wat kost het

Onderhanden..

Meer informatie:

Gerard Bottemanne
mail: info@stipac.nl
mob: 06 10069402.