Stipac.nl

Wiki RGS brugstaat

Wiki RGS brugstaat > Introductie en versiebeheer

RGS brugstaat, inleiding

Nieuwe standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers overgenomen voor rapportagedoeleinden, zoals voor de winstaangifte IB en VPB binnen fiscale aangiftesoftware. Dat kan automatisch door koppelingen die softwareleveranciers onderling hebben afgesproken. Dat betekent dat er steeds bilaterale afspraken gemaakt moeten worden door softwareleveranciers onderling. In de praktijk worden cijfers ook met enige regelmaat handmatig overgenomen, zoals voor de genoemde winstaangifte IB en VPB. 

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers is door Onderzoeksbureau GBNED medio 2019 een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd onder de noemer "RGS brugstaat" om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek voor de winstaangifte.

Inmiddels wordt deze standaard ook genoemd voor het aanleveren van cijfers voor de productiestatistiek van het CBS. Dit laatste vanaf medio 2021 in de praktijk te gebruiken.

De RGS brugstaat werkt op basis van RGS codering in het grootboek.

De uitwerking komt feitelijk op het volgende neerkomt:

  1. Leveranciers van boekhoudsoftware zorgen ervoor dat een grootboekschema gekoppeld is of kan worden aan RGS-codes. En dat een RGS brugstaat aangeleverd kan worden.
       
  2. Uitvragende partijen, zoals leveranciers van fiscale aangiftesoftware, zorgen ervoor dat via de RGS brugstaat cijfers automatisch ingelezen kunnen worden. Handmatig overtypen van gegevens is hiermee verleden tijd.
       
  3. De wijze van aanleveren, zoals: export, import of API wordt (vooralsnog) aan de markt zelf overgelaten. 

Beheer
Sinds 1-1-2021 is het beheer van de RGS brugstaat ondergebracht bij STIPAC, een initiatief van GBNED..