Stipac.nl

Wiki RGS journaal

Wiki RGS journaal > Introductie en versiebeheer

Het RGS journaal, inleiding

Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS.
Een van de bekendste voorbeelden hiervoor is de loonjournaalpost. 

Binnenkort vragen we leveranciers van salarissoftware mee te werken om een standaard koppelvlak te definiëren waarmee op eenvoudige wijze de loonjournaalpost uit ELK salarispakket aangeboden kan worden aan ELK boekhoudpakket op basis van RGS. Met een zelfde soort aanpak als plaatsgevonden met de RGS Brugstaat voor het digitaal aanbieden van grootboeksaldi aan onder andere de winstaangifte IB en VPB op basis van RGS.

Om op basis van RGS (ReferentieGrootboekSchema) de loonjournaalpost aan te kunnen bieden aan boekhoudsoftware moest eerst antwoord komen op de vraag of RGS de juiste rekeningen bevat en daarmee ook compleet genoeg is.

Om bovenstaande vraag te beantwoorden is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het rapport “RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten”. Met als basis het coderen van de loonjournaalpost op basis van RGS. Net als de (grootboek)rekeningen in een boekhoudpakket zijn er binnen RGS codes voor: netto lonen, te betalen loonheffing, te betalen pensioenpremie en reservering vakantiegeld. Maar dan zijn er we erg nog lang niet. Denk aan zaken als uitkering van verlofdagen, tantièmes en gratificaties, voorschotten aan personeel en natuurlijk de auto- en reiskosten. En dat is zelfs nog niet alles.

Wij zijn van mening dat RGS, met wat kleine correcties en toelichting, prima kan voldoen als codeschema tussen de salarisadministratie en de boekhouding.
Oordeel zelf en lees het complete gratis rapport “RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten”.

Bij voldoende belangstelling wordt het RGS journaal verder ontwikkeld.