Stipac.nl

Wiki RGS brugstaat

Wiki RGS brugstaat > Introductie en versiebeheer

RGS brugstaat, versie 2.0

RGS versie 2.0
Publicatiedatum 8-11-2020

De RGS brugstaat kent elementen op basis van het grootboek en enkele administratiegegevens.

Vanuit boekhoudsoftware gegevens aanleveren op het niveau van grootboekrekeningen, met per grootboekrekening:

 1. Grootboeknummer
 2. Omschrijving
 3. RGS-code
 4. Eindsaldo
 5. Beginsaldo; voor balansrekeningen
 6. Eindsaldo vorig jaar; voor w&v rekeningen

Voorafgegaan door het aanleveren van de volgende (eenmalige) paar elementen:

 1. Datum-/tijdstempel
 2. Versie RGS brugstaat
 3. Boekjaar
 4. Boekjaar datum aanvang; als sprake is van lang- of kort boekjaar.
 5. Boekjaar datum einde; idem als hiervoor.
 6. RSIN *)
 7. KVK-nummer *)
 8. Omzetbelastingnummer *)
 9. Naam onderneming
 10. Aanleverend softwarepakket
 11. Emailadres aanleverende organisatie
 12. RGS versie

*) RSIN, KVK-nummer, Omzetbelastingnummer: aanleveren wat bekend, maar minimaal 1 van de drie nummers.

WIjzigingen t.o.v. versie 1.1
De volgende van de hiervoor genoemde elementen zijn nieuw in versie 2.0

 1. Versie RGS brugstaat
 2. Boekjaar datum aanvang; als sprake is van lang- of kort boekjaar.
 3. Boekjaar datum einde; idem als hiervoor.

Beschikbare (deels technische) documenten RGS brugstaat

 1. Complete uitwerking "Van boekhoudpakket tot winstaangifte VPB en IB" (PDF);
 2. XSD-schema van de RGS brugstaat 2.0 VERVALLEN (XML); 
 3. XSD-schema van de RGS brugstaat 2.01 (XSD);
 4. Versiebeheer RGS brugstaat (PDF).