Stipac.nl

Nieuws

STIPAC ook voor softwareleveranciers

Plaatsingsdatum 20-01-2022
Berichtdatum 20 januari 2022

Accountancy, accounting, standaardisatie, interoperabiliteit en administratieve software zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld waarin, al dan niet real-time, automatische gegevensuitwisseling tussen systemen meer regel dan uitzondering is in de gehele keten van “record to report”.

Afsprakenstelsels
Het speelveld rondom standaardisatie en interoperabiliteit is zondermeer omvangrijk te noemen en is continu in ontwikkeling. Naast inhaken op bestaande afsprakenstelsels heeft STIPAC zich ook ten doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe afsprakenstelsels.

Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community. 

Meer informatie
  

Bronvermelding STIPAC
Internet URL http://www.stipac.nl