Stipac.nl

Laatste nieuws

STIPAC voor softwareleveranciers (17-08-2021)
Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community.
STIPAC zet ook in op ondersteuning van regelgeving in administratieve software (02-06-2021)
Administratieve software is gebonden aan regelgeving. Bijvoorbeeld de Europese regeling voor BTW afstandsverkopen (sinds 1 juli 2021). Of regelgeving vanuit de Belastingdienst of richtlijnen vanuit de RJ. STIPAC wil softwareleveranciers ondersteunen om aangekondigde wijzigingen in regelgeving kenbaar te kunnen maken en onderling daarover kennis uit te wisselen. Zo kunnen leveranciers van elkaar leren.
Wijzigingsverzoek extra controles aanleveren RGS brugstaat vanuit de boekhouding (25-04-2021)
Dit wijzigingsverzoek vanuit de Belastingdienst is alleen een aanscherping in de aanlevering van de RGS burgstaat en heeft geen invloed op de samenstelling van de elementen in de RGS brugstaat zelf. De RGS brugstaat 2.0 blijft dan ook ongewijzigd de meest recente brugstaat.

Meer nieuws

Voornemens

RGS vaste activastaat
In het verlengde van de RGS brugstaat is het voornemen van STIPAC om geautomatiseerde uitwisseling van de vaste activa  richting de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening, kredietrapportage, etc. te regelen. Gegevens als restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de hand overgenomen in bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding.

Lees verder
 

RGS journaal
Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Een van de bekendste voorbeelden hiervoor is de loonjournaalpost.

Lees verder

Mini-scan

Software bouwdoosWe kennen standaarden als XAF, XAS, RGS, SBR, UBL, SEPA en PSD2. Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Waar loopt u in de praktijk tegenaan als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat kan STIPAC nog meer voor u betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit?

Doe mee met onze mini-scan

STIPAC voor softwareleveranciers

Relatie met administratieve software
Accountancy, accounting, standaardisatie, interoperabiliteit en administratieve software zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld waarin, al dan niet real-time, automatische gegevensuitwisseling tussen systemen meer regel dan uitzondering is in de gehele keten van “record to report”.

Afsprakenstelsels
Het speelveld rondom standaardisatie en interoperabiliteit is zondermeer omvangrijk te noemen en is continu in ontwikkeling. Naast inhaken op bestaande afsprakenstelsels heeft STIPAC zich ook ten doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe afsprakenstelsels. 

Lid worden
Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community.

Meer informatie

STIPAC

STIPAC is een initiatief van:

DOCCO


GBNED