Stipac.nl

Onderhanden

RGS vaste activastaat
In het verlengde van de RGS brugstaat is er nu de standaard "RGS vaste activastaat" om de uitwisseling van de vaste activa richting de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening, kredietrapportage, etc. te regelen. Gegevens als aanschafdatum, restwaarde en bijvoorbeeld WOZ-waarde kunnen automatisch vanuit de boekhouding aangeleverd worden. Handmatig dubbel invoeren van vaste activagegevens is hiermee verleden tijd.

Lees verder
 

RGS journaal
Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Een van de bekendste voorbeelden hiervoor is de loonjournaalpost.

Lees verder

Mini-scan

Software bouwdoosWe kennen standaarden als XAF, XAS, RGS, SBR, UBL, SEPA en PSD2. Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Waar loopt u in de praktijk tegenaan als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat kan STIPAC nog meer voor u betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit?

Doe mee met onze mini-scan

STIPAC voor softwareleveranciers

Relatie met administratieve software
Accountancy, accounting, standaardisatie, interoperabiliteit en administratieve software zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld waarin, al dan niet real-time, automatische gegevensuitwisseling tussen systemen meer regel dan uitzondering is in de gehele keten van “record to report”.

Afsprakenstelsels
Het speelveld rondom standaardisatie en interoperabiliteit is zondermeer omvangrijk te noemen en is continu in ontwikkeling. Naast inhaken op bestaande afsprakenstelsels heeft STIPAC zich ook ten doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe afsprakenstelsels. 

Lid worden
Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community.

Meer informatie

STIPAC

STIPAC is een initiatief van:

DOCCO


GBNED