Stipac.nl

Onderhanden

Open Data en Administratie (ODA)
Onder de noemer “Open Data en Administratie” (ODA) is de eerste ontwikkeling gaande van gegevens standaarden van financiële data die gebruikt kunnen worden in combinatie met OpenAPI en bijvoorbeeld BI.

Datasets
Als gezocht wordt op internet zijn, mede in relatie tot OpenAPI, van meerdere boekhoudpakketten specificaties beschikbaar, met name om gegevens te ontsluiten. Daarnaast kennen we de XML Auditfile Financieel (XAF).

We onderscheiden in eerste instantie de volgende datasets die mogelijk in aanmerking komen om een meer uniforme gegevensstandaard op te zetten:

  1. Grootboekrekeningen;
  2. Grootboeksaldi;
  3. Grootboekmutaties;
  4. Relaties; debiteuren en crediteuren;
  5. Posten debiteuren en crediteuren;
  6. Vaste activa;
  7. Journaalhistorie;

Om mutaties aan te leveren aan de boekhouding komt de volgende dataset in aanmerking:

  1. RGS journaal.

Lees verder
 

Mini-scan

Software bouwdoosWe kennen standaarden als XAF, XAS, RGS, SBR, UBL, SEPA en PSD2. Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Waar loopt u in de praktijk tegenaan als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat kan STIPAC nog meer voor u betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit?

Doe mee met onze mini-scan

STIPAC voor softwareleveranciers

Relatie met administratieve software
Accountancy, accounting, standaardisatie, interoperabiliteit en administratieve software zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld waarin, al dan niet real-time, automatische gegevensuitwisseling tussen systemen meer regel dan uitzondering is in de gehele keten van “record to report”.

Afsprakenstelsels
Het speelveld rondom standaardisatie en interoperabiliteit is zondermeer omvangrijk te noemen en is continu in ontwikkeling. Naast inhaken op bestaande afsprakenstelsels heeft STIPAC zich ook ten doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe afsprakenstelsels. 

Lid worden
Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community.

Meer informatie

STIPAC

STIPAC is een initiatief van:


GBNED