Stipac.nl

Laatste nieuws

Wijzigingsverzoek extra controles aanleveren RGS brugstaat vanuit de boekhouding (25-04-2021)
Dit wijzigingsverzoek vanuit de Belastingdienst is alleen een aanscherping in de aanlevering van de RGS burgstaat en heeft geen invloed op de samenstelling van de elementen in de RGS brugstaat zelf. De RGS brugstaat 2.0 blijft dan ook ongewijzigd de meest recente brugstaat.

Meer nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-scan

Software bouwdoosWe kennen standaarden als XAF, XAS, RGS, SBR, UBL, SEPA en sinds kort PSD2. Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Waar loopt u in de praktijk tegenaan als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat kan STIPAC nog meer voor u betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit?

Doe mee met onze mini-scan

Voornemens 2021

RGS vaste activastaat
In het verlengde van de RGS brugstaat is het voornemen van STIPAC om in 2021 geautomatiseerde uitwisseling van de vaste activa  richting de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening, kredietrapportage, etc. te regelen. Gegevens als restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de hand overgenomen in bijvoorbeeld fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding.

Lees verder
 

RGS journaal
Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Een van de bekendste voorbeelden hiervoor is de loonjournaalpost.

Lees verder

STIPAC

STIPAC is een initiatief van:

DOCCO


GBNED