Stipac.nl

Archief Nieuws

Nieuws > Archief

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5] berichten

STIPAC voor softwareleveranciers (17-08-2021)
Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit te maken van de STIPAC-community.

STIPAC zet ook in op ondersteuning van regelgeving in administratieve software (02-06-2021)
Administratieve software is gebonden aan regelgeving. Bijvoorbeeld de Europese regeling voor BTW afstandsverkopen (sinds 1 juli 2021). Of regelgeving vanuit de Belastingdienst of richtlijnen vanuit de RJ. STIPAC wil softwareleveranciers ondersteunen om aangekondigde wijzigingen in regelgeving kenbaar te kunnen maken en onderling daarover kennis uit te wisselen. Zo kunnen leveranciers van elkaar leren.

Wijzigingsverzoek extra controles aanleveren RGS brugstaat vanuit de boekhouding (25-04-2021)
Dit wijzigingsverzoek vanuit de Belastingdienst is alleen een aanscherping in de aanlevering van de RGS burgstaat en heeft geen invloed op de samenstelling van de elementen in de RGS brugstaat zelf. De RGS brugstaat 2.0 blijft dan ook ongewijzigd de meest recente brugstaat.

CBS sluit aan op RGS Brugstaat die door STIPAC wordt beheerd (23-01-2021)
Het CBS sluit aan bij de RGS Brugstaat. Dit is een exportformat dat een deel van de softwaremarkt heeft afgesproken om RGS-gegevens uit te wisselen. De RGS Brugstaat toont de saldi van de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn aan een RGS-code. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat, en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst.

STIPAC: Nieuw initiatief voor betere standaardisatie en gegevensuitwisseling in de accountancysector (17-12-2020)
In geen enkele sector wordt zoveel gewerkt met financiƫle gegevens als in de accountancysector. Daarbij wordt al jaren steeds meer ingezet op standaardisatie om gegevensuitwisseling te harmoniseren en daarmee efficiƫnter te maken. Ondanks aanwezige standaarden constateren DOCCO en GBNED dat er nog volop gegevens handmatig uitgewisseld worden in de vastleggings- en rapportageketen.